Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kleurlijn. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kleurlijn. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Teksten en/of afbeeldingen overnemen van Kleurlijn

Wanneer je gedeelten van artikelen en/of afbeeldingen wilt overnemen van Kleurlijn vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen: De bronvermelding bevat dat naam ‘Kleurlijn’. Het woord ‘Kleurlijn’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op Kleurlijn.com.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Kleurlijn content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Kleurlijn wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via info@kleurlijn.com.