Disclaimer

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met de disclaimer.

De op deze website getoonde informatie wordt door Kleurlijn met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kleurlijn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Kleurlijn alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kleurlijn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Aan de tips en projecten om uit te voeren op Kleurlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Kleurlijn sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Kleurlijn ontwikkelde content of producten. Kleurlijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud op sites waarnaar verwezen/gelinkt wordt.